رسالت و چشم انداز

چشم انداز مرکز تحقيقات آموزش پزشکی
 
ايجاد يک مرکز تحقيقاتي  پويا ، پيشرو و نو آور در آموزش علوم پزشکي براي  ارتقا سطح سلامت جامعه  از طريق بهبود آموزش
 
 
رسالت مرکز تحقيقات آموزش پزشکی
 
رسالت مرکز تحقيقات آموزش پزشکي ايران، توليد علم،  فناوري، توانمند سازي جامعه دانشگاهي در سطح ملي و بين المللي براي ارتقاي کيفيت آموزش علوم پزشکي است.
• اين مرکز خدمات خود را از طريق :
 * انجام تحقيقات در زمينه هاي مختلف آموزش پزشکي،
 * معرفي جايگاه و اهميت مفاهيم آموزش پزشکي،
 * شناخت و تقويت انگيزه هاي تحقيقاتي،
 * معرفي زمينه هاي کاربرد نتايج تحقيقات آموزشي،
 * فراهم ساختن شواهد لازم براي تصميم گيري مستدل در آموزش پزشکي،
 * پيشنهاد خط مشي ها و سياست هاي توسعه آموزش پزشکي،
 *  تعيين استانداردها و ضوابط ارزشيابي آموزش پزشکي، 
 * مشارکت در ارائه دستاوردهاي علم آموزش پزشکي، و تربيت محققين کار آمد آموزش پزشکي ارائه مي نمايد.
اين مرکز ضمن بهره گيري از فرصت ملي ادغام آموزش پزشکي در خدمات سلامت و با ارج نهادن به انگيزه ها، تلاشها،  ايده هاي نو، همکاري بين بخشي و بين تخصصي، تشويق و حمايت پژوهشگران فعاليت مي کند.