كنگره دانش پزشكي جندي شاپور شكوفايي پزشكي ايراني -اسلامي

كنگره دانش پزشكي جندي شاپور شكوفايي پزشكي ايراني - اسلامي در تاريخ يكم لغايت سوم اسفند ماه سال جاري برگزار مي گردد
جهت ثبت نام به قسمت سامانه كاربران مراجعه فرماييد. خواهشمند است نويسندگان محترم، فايل اصل مقاله هاي خود را به همراه مشخصات مذكور ارسال نمايند و همچنين نيازي به ارسال چكيده نمي باشد. ضمناً اين همايش داراي امتياز باز آموزي مي باشد.

اولین کنگره بین المللی روش های آموزشی در علوم زیست پزشکی

اولين كنگره بين المللي روش هاي آموزشي در علوم زيست پزشكي
روش هاي تسهيل يادگيري آناتومي جنين شناسي و بافت شناسي وفيزيولوژي ژنتيك انساني

اسلاید سخنرانی تفکر انتقادی در مثنوی

استاندارد سازي (هنجاريابي )پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی RSS