فراخوان طرح های تحقیقاتی سال ۱۳۹۵

دومین فراخوان طرح های تحقیقاتی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری در سال ۱۳۹۵ در حوزه های علوم بالینی و علوم پایه در آبان ماه سال ۱۳۹۵ برگزار میگردد. ضمنا فراخوان ویژه شورای پژوهشی طرح های HSR (تحقیقات نظام سلامت) دانشگاه نیز در آبان ماه سال ۱۳۹۵ برگزار می شود که صرفا به بررسی طرح های پیشنهادی بر اساس شرح نیاز اعلام شده معاونت های درمان، غذا و دارو و بهداشتی می پردازد.

 

فراخوان طرحهای تحقیقاتی علوم بالینی و علوم پایه 

فراخوان طرح های تحقیقاتی HSR