اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در سال ۱۳۹۷

اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در سال ۱۳۹۷

مهلت ارسال از ۱ اسفند ۹۶ لغایت ۳۱ فروردین ۹۷

فابل pdf