اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی

اعضاء هیات علمی و کارشناسان مرکز

ردیف

نام و نام خانوادگی

اعضای هیات علمی تمام وقت

اعضای هیات علمی نیمه وقت

اعضای هیات علمی پژوهشی

محقق غیر هیات علمی

کارشناسان اداری

۱

دکتر فریبا جوکار

 

 

 

 

۲

دکتر طاهره چنگیز

 

 

 

 

۳

دکتر علیرضا یوسفی

 

 

 

 

۴

دکتر نیکو یمانی

 

 

 

 

۵

دکتر اطهر امید

 

 

 

 

۶

دکتر فریبا حقانی

 

 

 

 

۷

دکتر آرش نجیمی

 

 

 

 

۸

دکتر آرش حدادگر

 

 

 

 

۹

دکتر غلامرضا قاسمی

 

 

 

 

۱۰

سهیلا احسانپور

 

 

 

 

۱۱

دکتر مریم آویژگان

 

 

 

 

۱۲

دکتر فریبا جعفری

 

 

 

 

۱۳

دکتر رویا ملاباشی

 

 

 

 

۱۴

نسیم روح پرور

 

 

 

 

۱۵

لیلا حیدری