اولین فراخوان پذیرش فارغ التحصیلان دارای مدرک دکترای تخصصی (PhD) جهت انجام تعهدات در مراکز تحقیقاتی در سال ۱۳۹۹

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد به منظور تامین نیاز مراکز تحقیقاتی دانشگاه، فارغ التحصیلان دارای مدرک دکترای تخصصی (PhD) را جهت همکاری در قالب انجام تعهدات به صورت هیات علمی یا غیر هیات عملی به همکاری دعوت نماید.

خواهشمند است جهت اطلاع از سایر جزییات، به نامه پیوست مراجعه فرمایید.