قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و سایر محققین

مجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد به صورت الکترونیک و در قالب دوفصلنامه، به زبان فارسی (و چکیده انگلیسی) با هدف ارتقای سطح دانش محققین در حیطه آموزش پزشکی و برقراری تبادلات علمی بین پژوهشگران این حوزه منتشر می شود. با راه اندازی سامانه جدید، این مجله آماده دریافت مقالات حوزه های مرتبط با آموزش می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید، تارنما:   http://hmed.mums.ac.ir