مجموعه آئین نامه ها وشیوه نامه های اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال ۱۳۹۹

به اطلاع­ می­رساند ویرایش نهایی این مستند که در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۰ به تصویب دویست و یازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه رسیده است، در وب‌سایت مرکز تحقیقات آموزش پزشکی قابل دستیابی است. با توجه به اینکه این مجموعه تبیین کننده سیاست­ها، چارچوب­های قانونی و نیز حمایت­های معاونت تحقیقات و فناوری است، ضروری است اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان محترم، ضمن مطالعه، از محتوای آن بهره برداری مقتضی را بعمل آورند.